Faollik, tashabbus

Biz xodimlarning faolligini hamisha qadrlaymiz va ularga e’tibor qaratamiz, aynan ulardagi namoyon bo‘layotgan shaxsiy tashabbus, dadil yechimlar va shaxsiy mas’uliyat kompaniyaning ravnaq topishi va hamisha oldinga intilishimizga imkon yaratadi.

Социальная программа

Все, что нас объединяет, делает нас сильнее

Нам важно открывать новые направления, искать решения, узнавать новое и применять эти знания. Мы не останавливаемся на достигнутом.

Yo‘nalishlar haqida batafsil ma'lumot

AKFA Group O‘zbekistonda muhandislik ilmi va texnologiyasining kelajagini birgalikda qurish uchun iste'dodlarni izlaydi va ularni rivojlantiradi.

Kamron G‘ulomov, AKFA Group Ijro direktori